مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مطالعه انواع مختلف سوء استفاده در دوران کودکی و سلامت روان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مطالعه انواع مختلف سوء استفاده در دوران کودکی و سلامت روان


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Study of Various Types of Abuse during Childhood and Mental Health عنوان فارسی:   مطالعه انواع مختلف سوء استفاده در دوران کودکی و سلامت روان چکیده:   این پژوهش توصیفی تحلیلی مقطعی است که با هدف بررسی رابطه بین انواع مختلفی از بدرفتاری در دوران کودکی و سلامت روان انجام گردیده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از افراد متاهل مقیم تهران در سال 2013می باشند؛ 337 نفر از مراکز تفریحی، مراکز بهداشتی-درمانی و مراکز فرهنگی با استفاده از روش نمونه گیری هدفدار انتخاب شدند. مقیاس های خود گزارشی سوء استفاده از کودکان محمد خانی (2002) و بهداشت عمومی (GHQ-28) به اجرا در آمد و به تبع آن، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و رگرسیون چندگانه و T-تست استفاده شدند. تعداد صفحات انگلیسی: 6 تعداد صفحات فارسی: 11 سال مقاله: 2014 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …