مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مشکلات آموزشی دوزبانه ها در مقاطع ابتدایی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مشکلات آموزشی دوزبانه ها در مقاطع ابتدایی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Educational Problems of Bilinguals in Elementary Levels عنوان فارسی: مشکلات آموزشی دوزبانه ها در مقاطع ابتدایی چکیده:   تفاوتهای بین ساختار ریخت شناختی و نحوی زبان عربی از یک سو و زبان فارسی از سوی دیگر، عامل مهمی است که باعث ایجاد مشکلات در مهارت های صحبت کردن، خواندن و نوشتن زبان فارسی در سطح ابتدایی در مناطق دو زبانه جنوب ایران که کودکان عرب زبان قرار است در مدرسه به یادگیری زبان فارسی در آنجا بپردازند. نمونه های شرکت کننده در این مطالعه را 60 معلم و دانش آموز از 6 کلاس مدارس مناطق عربی زبان تشکیل شده داده اند. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. تعداد صفحات انگلیسی: 5 تعداد صفحات فارسی: 8 سال مقاله: 2014 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …