مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مشخصات اجزا ترکیب دهنده فنولی در گیاهان بومی موریتانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مشخصات اجزا ترکیب دهنده فنولی در گیاهان بومی موریتانی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Characterization of the phenolic constituents in Mauritian endemic plants as determinants of their antioxidant activities in vitro عنوان فارسی: مشخصات اجزا ترکیب دهنده فنولی در گیاهان بومی موریتانی به عنوان شاخص واکنش های آنتی اکسیدانی آنها در محیط آزمایشگاه چکیده:   اجزاء ترکیب دهنده فنولی گیاهان بومی موریتانی از خانواده Rubiaceae و Myrtaceae مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفتند و بعد همبستگی بین آنها بر اساس واکنش های آنتی اکسیدانی آنها در محیط آزمایشگاه مشخص گردید. واکنش های آنتی اکسیدانت های حاصله از نمونه های استخراجی گیاهان در دامنه /g fw متعادل کننده ترولوکس 0-27-1.49 mmol و /g fw متعادل کننده (11) Fe 0.20-1.39 mmol قرار دارند، این دامنه ها بر اساس سنجش TEAC و FAP حاصل آمده اند، گونه Syzygium commersonii در این دو سیستم سنجشی دارای بالاترین میزان واکنش های آنتی اکسیدانی هستند. تعداد صفحات انگلیسی: 13 تعداد صفحات فارسی: 33 سال مقاله: 2006 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

مرکب ماشین کپی

مرکب ماشین کپی فرمول ماشین کپی به صورت فایل پی دی اف قابل دانلود می …