مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سرمایه اجتماعی کارفرمایان و عملکرد شرکت های کوچک: متاآنالیز واسطه گران موقعیتی و روش شناختی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سرمایه اجتماعی کارفرمایان و عملکرد شرکت های کوچک: متاآنالیز واسطه گران موقعیتی و روش شناختی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Social capital of entrepreneurs and small fi rm performance: A meta-analysis of contextual and methodological moderators عنوان فارسی: سرمایه اجتماعی کارفرمایان و عملکرد شرکت های کوچک: متاآنالیز واسطه گران موقعیتی و روش شناختی چکیده:   علیرغم موج بررسی ها، با تعیین نقش سرمایه اجتماعی در فرایند کارآفرینی، هیچ نوع ارزیابی کمیتی از شواهد ضمنی برای داده ها وجود ندارد. برای حل تضاد نتایج، متاآنالیزی از ارتباط بین شبکه های فردی کارآفرینان و عملکرد شرکت های کوچک و تعیین واسطه گران جدید را با تأثیرگذاری بر این رابطه انجام دادیم. تجزیه و تحلیل نمونه های مستقل نشان داد که ارتباط سرمایه با عملکرد اجتماعی، مثبت و چشمگیر بود . اندازه های تأثیر رابطه ضعیف، کمتر از ضعف های ساختاری بود، در حالی که گوناگونی شبکه، بیشترین تأثیر مثبت را بر عملکرد داشت. تعداد صفحات انگلیسی: 22 تعداد صفحات فارسی: 20 سال مقاله: 2014 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …