مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی رویکرد تقابلی جدید برای حل مشکلات سفرهای متعدد فروشندگان سیار با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی رویکرد تقابلی جدید برای حل مشکلات سفرهای متعدد فروشندگان سیار با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: A new crossover approach for solving the multiple travelling salesmen problem using genetic algorithms عنوان فارسی: رویکرد تقابلی جدید برای حل مشکلات سفرهای متعدد فروشندگان سیار با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی چکیده:   مقاله حاضر یک عامل تقابلی جدیدی که تقابل کروموزوم (TCX) دو قسمتی نامیده می شود را برای حل مشکل متعدد فروشندگان سیار (MTSP) و با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی (GA) پیشنهاد می کند که راه حلی برای بهینه سازی هر چه سریع تر می باشد. پذیرفتیم که معرفی کروموزوم دو قسمتی به عنوان شیوه ای برای به حداقل رساندن میزان مشکلات فضای پژوهش، به اثبات رسیده است. با این حال، وجود شیوه تقابلی برای معرفی کروموزوم دو قسمتی دو محدودیت دارد. تعداد صفحات انگلیسی: 11 تعداد صفحات فارسی: 38 سال مقاله: 2013 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

مرکب استامپ

مرکب استامپ فرمول مرکب استامپ به صورت فایل پی دی اف قبال دانلود می باشد. … …