مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روش سیستم غیر خطی برای تجزیه و تحلیل طراحی و مبدل های الکترونیک قدرت با شرایط اشباع و دارای دو خط مستقیم

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روش سیستم غیر خطی برای تجزیه و تحلیل طراحی و مبدل های الکترونیک قدرت با شرایط اشباع و دارای دو خط مستقیم


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: A Nonlinear-System Approach to Analysis and Design of Power-Electronic Converters With Saturation and Bilinear Terms عنوان فارسی: روش سیستم غیر خطی برای تجزیه و تحلیل طراحی و مبدل های الکترونیک قدرت با شرایط اشباع و دارای دو خط مستقیم چکیده:   مبدل های الکترونیک قدرت ذاتاً غیر خطی هستند. این مقاله یک رویکرد لیاپانف برای تجزیه و تحلیل و طراحی کلاس سیستم های غیر خطی ناشی از مبدل های الکترونیک قدرت می باشد. این سیستم دارای یک واژه دو خطی مجهول حالت ورودی سیکل وظیفه است که موضوعی برای مانع سخت (یا اشباع) است. در این مقاله دو خطی ها و اشباع ورودی با استفاده از توابع درجه دوم لیاپانف بررسی می شوند و با توصیف سیستم با یک گنجایش دیفرانسیل تکه ای درجه دوم. مشکلات در نظر گرفته شده شامل کنترل کننده طراحی برای ثبات قوی، و برآورد ثبات منطقه و ردیابی داخلی می باشد. این طراحی و تجزیه و تحلیل مسائلی هستند که به آلگوریتم های عددی شامل بهینه سازی کارآمد خطی هاتریت نا برابری LMIS) تبدیل می شوند. تعداد صفحات انگلیسی: 12 تعداد صفحات فارسی: …

حتما ببینید

مرکب متالیک زرد

مرکب متالیک زرد فرمول متالیک زرد به صورت فایل پی دی اف قابل  دانلود می …