مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی خشک کردن افشانه ای: بررسی در مورد رسوب دیواره ای، فرایند و مدل سازی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی خشک کردن افشانه ای: بررسی در مورد رسوب دیواره ای، فرایند و مدل سازی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Spray drying: An overview on wall deposition, process and modeling عنوان فارسی: خشک کردن افشانه ای: بررسی در مورد رسوب دیواره ای، فرایند و مدل سازی چکیده:   فرایند خشک کردن افشانه ای، روشی رایج برای تبدیل مایعات به پودرها اما با سطحی قابل قبول از دگرداسیون (تخریب) و اکسیداسیون ترکیبات فرار می باشد. خشک کردن افشانه ای بر اساس فراهم سازی، هموژنیزه سازی، اتم سازی، دیزپرسیون و متعاقباً هیدراسیون محلول می باشد. رسوب دیواره ای، مشکل پردازش اصلی در ذرات پخشکردن افشانه ای می باشد که به طور مستقیم بر کیفیت و کمیت محصول تأثیر می گذارد. نوع رسوب دیواره ای به وسیله چندین عامل از جمله بهره برداری پارامترها، نوع و اندازه خشک کردن افشانه و ویژگی های دیواره خشک کردن افشانه تحت تأثیر قرار می گیرد. تعداد صفحات انگلیسی: 11 تعداد صفحات فارسی: 18 سال مقاله: 2015 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

مرکب نشانه گذاری روی شیشه

مرکب نشانه گذاری روی شیشه سه فرمول مرکب نشانه گاری روی شیشه  به صورت فایل …