مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جنبه هایی از انگ ادراک شده: پرسشنامه انگ برای بیماری های روانی، پیشرفت، ساختار پنهان و ویژگی های روان سنجی آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جنبه هایی از انگ ادراک شده: پرسشنامه انگ برای بیماری های روانی، پیشرفت، ساختار پنهان و ویژگی های روان سنجی آن


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Aspects of perceived stigma: The Stigma Inventory for Mental Illness, its development, latent structure and psychometric properties عنوان فارسی: جنبه هایی از انگ ادراک شده: پرسشنامه انگ برای بیماری های روانی، پیشرفت، ساختار پنهان و ویژگی های روان سنجی آن چکیده:   هدف از این مطالعه، تهیه یک پرسشنامه خودانگی کوتاه، جدید و آسان برای ارزیابی بیماری های روانی و همچنین ارزیابی همبستگی بین خودانگی و شناختن آسیب های روانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن بود. روش ها: پرسشنامه انگ برای بیماری های روانی (SIMI) روی صد بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی خفیف اجرا شد. آسیب شناسی روانی و عملکرد کلی به ترتیب با پرسشنامه نشانه های مثبت و منفی (PANSS) و پرسشنامه ارزیابی جهانی (GAS) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. تعداد صفحات انگلیسی: 6 تعداد صفحات فارسی: 17 سال مقاله: 2014 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …