مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ترس از موفقیت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ترس از موفقیت


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: FEAR OF SUCCESS عنوان فارسی: ترس از موفقیت چکیده:   افرادی که با شناخت کامل استعدادهای پنهان خود با شکست مواجه می شوند، از سازمان ها و جامعه مدیریت استعداد بی بهره می مانند. توضیحات متعددی برای مراحل میان بری مطرح شده اند که اغلب به جای پوشش جامع موضوع، تمایل مؤلفان را نشان می دهد. این مقاله بررسی جامعی از بسیاری از تئوری ها فراهم کرده است که حمل بر شکست فردی و شغلی برای ترس از موفقیت می باشد. این مفهوم از دیدگاه های روان کاوی/ روان پویشی توصیف شده است، که دربر دارنده الگوهای فرهنگی، ارتباطی، رفتاری و شناختی می باشد. تعداد صفحات انگلیسی: 11 تعداد صفحات فارسی: 23 سال مقاله: — فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …