مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Company Size Effect in Innovative Performance عنوان فارسی: تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه چکیده: این تحقیق، نتایج پژوهشی را که هدف آن ارزیابی تأثیر اندازه ی شرکت در تمارین مدیریتی منابع بیرونی اطلاعات تکنولوژیکی و تأثیرات متناظر این تمارین در عملکرد ابتکاری کسب و کار بود، ارائه می دهد. این بررسی، بر مبنای اطلاعاتی است که از یک مجموعه از شرکت های صنعتی برزیل که مبتکر در نظر گرفته می شوند، جمع آوری شده است. تعداد صفحات انگلیسی: 19 تعداد صفحات فارسی: 33 سال مقاله: 2009 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …