مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: The Effect of Curriculum for Developing Efficient Studying Skills on Academic Achievements and Studying Skills of Learners عنوان فارسی: تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها چکیده:   هدف این پژوهش، بررسی تأثیر گسترش برنامه درسی مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارت های مطالعه در دانش آموزان مدرسه ابتدایی پایه هفتم می باشد. در این پژوهش، نمونه های آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون (و مدل نیمه آزمایشی) برای گروه کنترل ترجیح داده شده است. دلیل این رجحان، مقایسه بین گروهی است که برنامه درسی بر روی آنها اجرا شد (گروه آزمایش) و گروهی که برنامه درسی به منظور پیشرفت تحصیلی و کسب مهارتهای مطالعه مؤثر، بر آنها اجرا نشد (گروه کنترل). تعداد صفحات انگلیسی: 14 تعداد صفحات فارسی: 25 سال مقاله: 2012 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …