مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر انعطاف پذیری IT بر همسویی استراتژیکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر انعطاف پذیری IT بر همسویی استراتژیکی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: The Impact of IT Flexibility on Strategic Alignment (with Focus on Export) عنوان فارسی: تأثیر انعطاف پذیری IT بر همسویی استراتژیکی (با توجه به صادرات) چکیده:   همسویی استراتژیکی یا تناسب بین تکنولوژی اطلاعات (IT) و استراتژی تجاری، یک عنوان اصلی از بررسی در میان مدیران در سراسر جهان باقی مانده است. تغییر همیشه مهمترین چالش تأثیرگذار بر همسویی استراتژیکی در نظر گرفته شده است. برنامه ریزی برای همسویی و هم پیمانی در محیط های نامطمئن و پویا به خاطر احتمال خطر نگران کننده می باشد. چون سازمان ها به دنبال درک چگونگی انعطاف پذیری بیشتر در افزایش زیرساختارهای IT برای کنترل سطوح بالای همسویی می باشند. تعداد صفحات انگلیسی: 7 تعداد صفحات فارسی: 15 سال مقاله: 2011 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …