مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استخراج آب غیرضروری از ترکیبات فنولی موجود در باقیمانده دانه های انار

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استخراج آب غیرضروری از ترکیبات فنولی موجود در باقیمانده دانه های انار


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Subcritical water extraction of phenolic compounds from pomegranate (Punica granatum L.) seed residues and investigation into their antioxidant activities with HPLC–ABTS •+ assay عنوان فارسی: استخراج آب غیرضروری از ترکیبات فنولی موجود در باقیمانده دانه های انار (گونه punica granatum L.) و بررسی واکنش آنتی اکسیدانت از طریق روش سنجش   چکیده:   استخراج آب غیرضروری (SWE) از ترکیبات فنولی موجود در باقیمانده دانه های انار (PSR) مورد بررسی قرار گرفت. میزان کل ترکیبات فنولی (TPC) و ظرفیت آنتی اکسیدانت های موجود در عصاره های استخراج شده در چهار دمای مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، و ظرفیت های کل واکنش آنتی اکسیدانت ها به وسیله متصل کردن روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا به سیستم واکنش رادیکال ABTS مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد صفحات انگلیسی: 9 تعداد صفحات فارسی: 21 سال مقاله: 2012 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

مرکب استامپ

مرکب استامپ فرمول مرکب استامپ به صورت فایل پی دی اف قبال دانلود می باشد. … …