مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارزشهای حرفه ای و خودانگاره در دانش آموزان دبیرستان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارزشهای حرفه ای و خودانگاره در دانش آموزان دبیرستان


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Professional values and self-concepts in high school students عنوان فارسی: ارزشهای حرفه ای و خودانگاره در دانش آموزان دبیرستان چکیده:   روابط بین خودانگاره، شغل آینده و ارزشها در 230 دانش آموز در مدارس انسانی و علوم و در آموزشگاه های حرفه ای و چند حرفه ای در کاتانیا (ایتالیا) بررسی شد. سنجش ها: افتراق معنایی برای خودانگاره یا مفاهیم خود و شغل آینده و پرسشنامه ارزشهای حرفه ای. در دانش آموزان حرفه ای نسبت به سایر دانش آموزان روابط مهمی بین اصلاح خود، نوآوری، تنوع و فعالیت فیزیکی وجود دارد، در دانش آموزان چند حرفه ای نسبت به سایر دانش آموزان، رهبری و حقوق بسیار مهم ارزیابی شدند، دانش آموزان مدرسه انسانی و علوم نسبت به سایر دانش آموزان مسئولیت پذیری امری بسیار مهم تشخیص داده شد. تعداد صفحات انگلیسی: 6 تعداد صفحات فارسی: 13 سال مقاله: 2014 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …