مقاله تحقیقی درباره کودک همسری / بصورت word/ در36 صفحه

مقاله تحقیقی درباره کودک همسری  / بصورت word/ در36 صفحه

مقاله تحقیقی درباره کودک همسری / بصورت word/ در36 صفحه

 
مقاله تحقیقی درباره کودک همسری / بصورت word/ در36 صفحه
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده. 1
1-مقدمه. 2
2-ضرورت تحقیق.. 7
3-مفاهیم.. 8
3-1-مفهوم کودک.. 8
3-2-چیستی سلامت جنسی.. 10
3-3-مفهوم ازدواج زودهنگام. 11
4-مبانی نظري تحقیق.. 12
5-تبیین عوامل جامعه شناختی تحقیق.. 19
6-علل ازدواج زودهنگام کودکان.. 21
6-1-ارتباط خانوادگی.. 21
6-2-تبعیض (نابرابری جنسیتی). 21
6-3-فقرو تدابیر اقتصادی.. 22
6-4-کنترل روابط جنسی وحفظ عزت خانواده. 23
6-5-سنت وفرهنگ… 24
6-6-درگیری،بلای اوشرایط…

حتما ببینید

دانلود کتاب ترانه ها و آهنگ های جاودانه، حبیب الله نصیری فر (PDF)

دانلود کتاب ترانه ها و آهنگ های جاودانه، حبیب الله نصیری فر (PDF) دانلود رایگان …