مفاهیم پایه در مکانیک خاک

مفاهیم پایه در مکانیک خاک
مفاهیم پایه در مکانیک خاک
فهرست تعريف عمليات خاكی
نحوه طبقه بندي خاك
شناخت حالات حجمي خاك
تغيير در مشخصات حجمي خاك
عملیات خاکی عمليات خاكي: فرايند جابجايي خاك و سنگ از محلي به محل ديگر
و انجام عمليات بر آن

عمليات لازم شامل:
جابجايي خاك
تغيير ارتفاع خاك
تغيير در چگالي خاك
تغيير در رطوبت خاك
خاک برداري
حمل خاک
خاک ريزي
لايروبي
آماده سازي لايه هاي اساس و زير اساس
تراكم خاک
شيب بندي

خواص خاک قابليت ترافيك: مقاومت خاك در مقابل بارهاي ناشي از عبور و مرورمكرر ماشين آلات
قابليت بارگيري: شاخصي جهت تعيين سهولت كندن و جابجايي خاك
درصد رطوبت: وزن آب موجود خاك به وزن خشك خاك
چگالي خاك: جرم دانه هاي خاك نسبت به حجم

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …