معماری مدرن متعالی

معماری مدرن متعالی
معماري معاصر

معماری مدرن متعالی

فهرست معماری مدرن متعالی
Bauhaus باهاوس (خانه معمار)
گروپیوس
میس وندروهه
سبک بین الملل
كانستراكتيويسم
لوکوربوزیه
معماری ارگانیک
فرانك لويد رايت

معماری معاصر
. معماری مدرن متعالی

معماری مدرن متعالی بین دو جنگ جهانی (دهۀ 20 و 30)
نیاز شدید به ساختمان و تولید انبوه بعد از جنگ جهانی اول
توسعۀ تکنولوژی، مصالح مدرن، پیش سازی، عملکردگرایی و دوری از تزئینات
معماری مدرن، سبک آوانگارد غرب و تبدیل به سبک جهانی
گروپیوس، میس و لوکوربوزیه به دنبال تکنولوژی و عملکرد و دوری از تاریخ گرایی
رایت، آلتو و هوگوهرینگ به دنبال استفاده از تکنولوژی برای ایجاد معماری ارگانیک
معماری معاصر . مدرسۀ باهاس:

تأسیس مدرسۀ هنرها و صنایع دستی به ریاست هانری وان دوولد (ویمار، آلمان-1906)
وان دوولد اعتقاد به دروس عملی و کارگاهی به جای آتلیه
ریاست والتر گروپیوس در سال 1919
تغییر نام مدرسه به باهاس (خانۀ معمار)
گرایش به طراحی صنعتی و خلوص و ساده گرایی
یادداشت گروپیوس: «هنر و تکنولوژی، یک وحدت جدید»
انتقال مدرسه به دساو و طراحی بنای جدید (1925)
نصب تابلو «فرم تابع عملکرد» بر سردر مدرسه
ریاست هانز مایر در سال 1927
برکناری مایر و ریاست میس ونده رو در سال 1932
فشار نازی ها و انتقال مدرسه به برلین 1932
معماری معاصر . مدرسۀ باهاس:

علاقۀ نازی ها به عظمت معماری کلاسیک و مخالفت با عقاید مدرن و چپ گرا
تعطیلی مدرسه توسط نازی ها در سال 1933
بزرگترین اساتید هنر با گرایش به تکنولوژی و تفکر مدرن
کاندینسکی، پل کلی، ایتن، موهولی ناگی و…

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …