معماری بیونیک

معماری بیونیک
انسان-طبیعت-معماری

معماری بیونیک
فهرست تعریف بیونیک
اولین معماران در کاربرد بیونیک
برج بیونیک در شانگ های چین
گروه معماری برج بیونیک
ایده گیاهی مجتمع تجاری
نتیجه گیری
منابع
بیونیک چیست؟ بیونیک در لغت تلفیقی از دو کلمه بیولوژی وتکنیک است

درمعنی به معنای ساختار شناختی یا استفاده از اندامهای ساختگی طبیعی است .

ودر مفهوم به معنای الهام گرفتن از شکل و ساختار طبیعت است

بیونیک اولین بارتوسط یک آمریکایی به نام جک.ای.استیل در سال 1959به کار برده شد روح بخشیدن به ساختمان از تمایلات معماری بیونیک است

طرفداران بیونیک بر این عقیده هستند که ساختمان باید بتواند زنده بودن خود را القا نماید.

بیونیک کاران راشاید بتوان به نوعی یکی از حامیان طبیعت دانست .زیرا شعار آنها باز گرداندن زمین به طبیعت و گسشترش شهرها در فضا است.

از پیشگامان بیونیک میتوان از گرگ لین دانشمند امریکایی متولد 1964 نام برد.

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …