مصرف انرژی در ساختمان

مصرف انرژی در ساختمان
مصرف انرژی در ساختمان
فهرست مقدمه
سیستم گرمایشی
سیستم سرمایشی
سیستم روشنایی
BMS
مزایای BMS
زیر مجموعه های سیستم BMS
سیستم های کنترلی در Room Automation
سیستم های کنترلی در Building Automation

بر اساس گزارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 40% مصرف انرژی کل کشور مربوط به بخش ساختمان می باشد.

عایق کردن دیوارها و دوجداره کردن پنجره ها باعث جلوگیری از پرت انرژی در ساختمان می شوند.

اما تولید ، توزیع و مصرف انرژی را بهینه و مدیریت نمی کنند…!!! مقدمه

سیستم گرمایشی:
وا بستگی زمان و حضور در تغییر مدهای کنترل 25%
وقفه در زمان باز بودن پنجره ها 10%
بار حرارتی اضافه شده به خاطر سیستم کنترل شدت روشنائی 10-%

سیستم سرمایشی:
وا بستگی زمان و حضور در تغییر مدهای کنترل 5%
سیستم کنترل پرده 5%
وقفه در زمان باز بودن پنجره ها 10%
بار سرمایشی کم شده به خاطر سیستم کنترل شدت روشنائی 25%

سیستم روشنائی:
کنترل ثابت شدت روشنائی و وابستگی به حضور 50%
افزایش استفاده از روشنائی خورشید با سیستم موقعیت یاب خورشید 10%

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …