مبانی وپیشینه نظری تعریف مسئله و حل مسئله

مبانی وپیشینه نظری تعریف مسئله و حل مسئله تعریف مسئله و حل مسئله
حل مسأله یکی از موضوعات کلیدی در فعالیت های آموزش و یادگیری در سال های اخیر بوده است ( یاسمین و سنول ، 2014 ). حل مسأله مدت زیادی است که توسط محققان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ، با این حال ، تعریف حل مسأله هنوز فراگیر نشده است . جوناسن ( 2003 ) تعریف می کند حل مسئله را به عنوان فرآیند فکری انفرادی که فرد به صورت قانون یاد گرفته و می تواند در حل مشکلات در هر شرایط اعمال کند . همچنین نوع جدیدی از یادگیری و در نتیجه استفاده از دانش و روش ها در برابر مشکلات و مسائل تلقی می شود . به طور کلی ، هر فرد به دانش و مهارت برای حل مشکلات نیاز دارد . هالاکوا و پروکسا ( 2007 ) اظهار داشتند که راه حل مشکلات و مسائل در هر موضوع یک رفتار بسیار پیچیده انسان است ( به نقل از جوهری و همکاران ، 2012 ).
برای مسئله تعاریف مختلفی ارائه شده است . بنا به یکی از تعاریف ، مسئله عبارت است از فاصله بین
وضعیت موجود با وضعیت مطلوب یا مورد نظر در یک سیستم . براین اساس حل مسئله عبارت است از فرایند یافتن راه یا راهکار رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب مورد نظر . تعریف دیگر مسئله بیان می دارد که درباره یک موضوع یا وضعیت ، بخشی از نکات یا جنبه ها مشخص و معلوم است و بخشی از نکات یا جنبه ها نامشخص و مجهول است . بر این اساس حل مسئله عبارت است از فرایند یافتن نکات یا جنبه های مجهول با استفاده از نکات یا جنبه های معلوم . حل مسأله فرایندی ذهنی ، تفکری ، دانشی و مهارتی است که در واقع پدید آورنده علوم ، فناوری ، مهندسی و به طور کلی همه ابداعات و اختراعات و دستاوردهای بشری است . در واقع یکی از مهم ترین اهداف و کارهای علوم و فناوری ، شناسایی و حل مسایل مربوط به آن حوزه ی موضوعی می باشد . حل مسئله بر اساس مفهوم مسئله تعریف می شود . موضوع حل مسئله و انواع رویکرد ها و روش شناسی های حل مسئله در علوم مختلف و از جمله در علم میان رشته ای خلاقیت شناسی ( خلاقیت نوآوری شناسی ) مورد مطالعه و بررسی قرار می گیر د . حل مسأله که پیچیده‌ترین بخش هر عملیات فکری تصور می‌شود ، به عنوان یک روند مهم شناختی تعریف می‌گردد که محتاج تلفیق و مهار یک سری مهارت‌های بنیادین و معمولی است . حلّ مسأله وقتی مطرح می‌شود که یک موجود زنده یا یک سامانه هوش مصنوعی نداند که برای رفتن از یک موقعیت به موقعیت دیگر باید چه مسیری را بپیماید . این نیز خود بخشی از روند یک مسأله بزرگ‌تر است که یافتن مسأله و شکل‌دهی مسأله بخشی از آن می‌باشد ( ویکی پدیا ، 1393 ).
به طور ساده ، فرایند حل مسئله شامل شناخت مشکل ، استفاده از دانش قبلی برای ایجاد مفاهیم جدید در مورد این

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …