مبانی نظری اختلالات خلقی

مبانی نظری اختلالات خلقی

فصل دوم پایان نامه در مورد اختلالات خلقی

نمونه متن این پژوهش آمده است:

تعریف افسردگی 

ارائه تعریف افسردگی اسان نیست ، طبقه بندی ان باز هم مشکلتر است و پیشنهاد طرحی علت شناختی که بتواند مورد پذیرش همه متخصصان و پژوهش گران قرار گیرد ، غیر ممکن به نظرمی رسد . در سطوری که در پی می ایند به برخی از تعاریف عمده افسردگی اشاره می کنیم :

در معنای محدود پزشکی ، افسردگی به منزله یک بیمای خلق و خو یا اختلال کنش خلق و خو است (لو[1]ولو[2]1991).

[1] Loo,h.

[2] Loo,p.

در سطح معمول بالینی ، افسردگی نشانگانی است که تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین ،اضطرابی و یا حالتهای بر انگیختگی نشان داده می شود (بلاک برن[1] و کوترو[2] ،1990).

 

[1] Blackburn,j.m.

[2] Cottraux,j.

رفرنس دهی به سبک APA در داخل و انتهای متن.

فهرست منابع دارد.

 فهرست مطالب :

اختلالهای افسردگی و اشفتگی – افسردگی

  1. نکات کلی

2- تعریف افسردگی 

3- شکل گیری افسردگی در جریان تحول

3-1. افسردگی های دوره اول کودکی

3-2. افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودکی

3-3. افسردگیهای نوجوانی

4- فراوانی افسردگی در خلال تحول

5- طبقه بندی اختلال های خلقی

گستره اول : افسردگی های یک قطبی

6- گستره ، توصیف و ضوابط اختلال های افسردگی ( افسردگی های یک قطبی )

6-1 گستره افسردگی مهاد

6-2 ضوابط تشخیصی اختلالهای افسردگی ( افسردگیهای یک قطبی)

 

  

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود – گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود – گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود – …