عمليات آماده سازي، تجهيز و برچيدن كارگاه

عمليات آماده سازي، تجهيز و برچيدن كارگاه
مدیریت و تشکیلات کارگاه عمليات آماده سازي، تجهيز و برچيدن كارگاه

فهرست تجهیز کارگاه
عمليات برچيدن كارگاه
انواع کارگاه
تعهدات و مسئوليتهاي پيمانكار در تجهيز و برچيدن كارگاه
ملاک ها و معیارهای طراحی جانمایی کارگاه
راه ها
ساختمان ها و تسهيلات رفاهي
ساختمان هاي اداري – مسكوني
کنترل و تثبیت نقاط نشانه
پیاده کردن نقشه ها
تامين سكونت از طريق اجاره منزل
تامين سكونت موقت بوسيله كاروان
تامين سكونت از طريق خريد ساختمان هاي موجود
تاسيسات و امكانات ورزشي
دفاتر
مخازن ذخيره سوخت پمپ بنزين
تعميرگاه ماشين آلات سنگين و سبک
کارگاه سرويس ماشين آلات
پاركينگ ماشين آلات سنگين و سبک
كارگاه هاي پشتيباني
تاسيسات و شبكه تامين برق
تاسيسات و شبكه تامين برق اضطراري
تاسيسات و شبكه تامين برق دائم
آزمایشگاه
تاسيسات شبكه تامين آب
ساختمانهای عمومی
ساختمان نگهباني
ساختمان درمانگاه و تاسيسات بهداشتي
آشپزخانه ها و غذاخور يها
تجهيزات تلفن و فاكس
تاسيسات و سامانه فاضلاب بهداشتي
تاسيسات دفع زباله و مواد زائد و سيستم زهكشي
تاسيسات تهيه بتن، تاسيسات انتقال و ريختن بتن
تاسيسات تهيه سنگدانه هاي بتن و مصالح خاكريزي
فهرست موارد حفاظت و ایمنی تجهیز کارگاه
برچيدن كارگاه
برآورد هزینه ها
انواع هزینه ها
منابع

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …