طرح جامع سمنان

طرح جامع سمنان
طرح جامع
تقسیمات سیاسی نقشه محدوده ها نقشه حرایم کاربری اراضی شبکه معابر طرح تفصیلی مصوب طرح جامع قبلی تراکم پیشنهادی پدافند غیر عامل تقسیمات منطقه تقسیمات ناحیه تقسیمات محله معرفی شهر فهرست
مرز تقسیمات کشوری
در سمنان موقعیت استان در کشور موقعیت شهرستان در استان موقعیت بخشهای شهرستان موقعیت دهستانهای شهرستان سلسله مراتب راه وضع موجود سلسله مراتب راه پیشنهادی نقشه پدافند غیر عامل تقسیمات سیاسی
معرفی شهر وضعیت اقلیمی جغرافیایی : بادهای مهم سمنان بادهاي غربي : معروف به تورانه، مرطوب، از جهت غرب و شمال غربي
بادهاي کويري : از مناطق کويري، درماه هاي گرم سال، موجب افزايش درجه حرارت و خشکي هوا وضعیت اقلیمی جغرافیایی جغرافیایی معرفی شهر اقلیمی زمین شناسی دفع آب سطحی شیب عمومی
وضعیت دمای ماهانه ایستگاه چهل دختر دوره آماری (2005-1985) میانگین بارش ماهانه و بیشینه بارش 24 ساعته ایستگاه ترود دوره آماری (2005-1985) معرفی شهر جغرافیایی معرفی شهر اقلیمی

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …