ضوابط و معیار های طراحی گالري‌ها

ضوابط و معیار های طراحی گالري‌ها
ضوابط و معیار های طراحی گالري‌ها

فهرست ساختار عمومي گالري‌ها
ترتيب قرارگيري اشياء نورپردازي گالري‌ها نورپردازي طبيعي (نور روز(
نورپردازي جانبي (افقي( نورپردازي مصنوعي حركت و دسترسي گالري‌ها
تنظيم شرايط محيطي تهويه مطبوع
آكوستيك

ساختار عمومي گالري‌ها فضاي نمايشگاه بخش مهمي در اين مجموعه به شمار مي‌رود كه خصوصيات آن بر مجموعه تاثير مي‌گذارد.
تجربه فرد از فضاي سه بعدي نمايشگاه نتيجه يك ادراك سريع است. اين ادراك در محيطي با ساختار روشن، آسان‌تر و با خستگي كمتر به دست مي‌آيد تا در فضائي كه تركيب ضعيف و ناخوانايي دارد.

نمايشگاه نوع خاصي از فضا است كه در آن علاوه بر رابطه انسان – فضا يك رابطه پيچيده بين فضا و شيء وجود دارد. در قسمتهايي از نمايشگاه كه داراي مجموعه‌هاي نمايشي ثابت است. معماري را مي توان تا حد امكان با اشياء تطبيق داد ولي در قسمتهاي قابل انعطاف، اين امر فقط از طريق تزئينات و تمهيدات فراوان عملي است.

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …