ضوابط و معیارهای طراحی و محاسبه مخازن آب زمینی

ضوابط و معیارهای طراحی و محاسبه مخازن آب زمینی
ضوابط و معیارهای طراحی و محاسبه مخازن آب زمینی
مقدمه
تعریف
انواع مخزن از جهات مختلف
سیستم سازه ای مخازن
مشخصات هندسی مخزن
مشخصات سازه ای
مشخصات مصالح مصرفی
بارگذاری
روش های تحلیل
توزیع بار جانبی در مخازن
ترکیب بارها
طراحی
سطح موثر مقطع بتنی برای محاسبه فولاد حرارتی
ساخت
مراجع فهرست
طراحی ، ساخت و نگهداری مخازنی که برای ذخیره سازی آب مورد استفاده قرار می گیرند با توجه به رشد فزاینده ی جمعیت و توسعه ی شهر ها از اهمیت بسزایی بر خوردار است.

نگرش اجمالی به ضوابط و مقررات عمومی برای طراحی و اجرای مخازن بتن مسلح خواهیم داشت که برای ذخیره آب خام و تصفیه شده در دمای معمولی کاربرد دارند.
مقدمه
مخزن:به کلیه محل های طبیعی و مصنوعی جمع آوری و ذخیره آب مخزن اطلاق می شود.
مانند:محل ذخیره آب و پسآب،انواع استخر و…

دسته بندی

برحسب قرارگیری در ارتفاع تعریف
برحسب شکل هندسی

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …