شهرک و مجتمع مسکونی

شهرک و مجتمع مسکونی
شهرک و مجتمع مسکونی

فهرست شهرک شوشتر نو
Habitat67
Kanchanjunga آپارتمان / چارلز کوریا
Spittelau viaducts
فازهای 1و2و3شهرک اکباتان
آپارتمان مسکونی مارسی
Rokko

شوشتر نو- نگاهی به یک شهر جدید زمانی روسو، در یکی از قويترين جملات خویش نوشته بود: از مجموعه ی خانه ها یک مدينه ( town ) ساخته می شود و از مجموعه ی شهروندان یک شهر(city ).» * 

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …