دانلودPDF کتاب فرهنگ جامع موسیقی ایران از بهروز وجدانی(جلد اول)

دانلودPDF کتاب فرهنگ جامع موسیقی ایران از بهروز وجدانی(جلد اول)

دانلودPDF کتاب فرهنگ جامع موسیقی ایران از بهروز وجدانی(جلد اول)

کتاب فرهنگ جامع موسیقی ایران (بهروز وجدانی) 625 صفحه PDF را برای شما دانشجویان آماده کرده است. در این کتاب هنر موسیقی را در رابطه با ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن معرفی شده است، در بخش تاریخی این فرهنگ به معرفی و تفسیر آنچه در متون تاریخی در مورد موسیقی ایرانی مطرح شده چه در شکل سازی و چه آوازی پرداخته شده است. در تهیه و تدوین بخش تاریخی این فرهنگی تنها به متون موجود فارسی بسنده نشده بلکه به پژوهش در کتاب های موسیقی کشورهای همجوار که مشترکاتی با…

حتما ببینید

دانلودPDF کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران از دکتر محمد رحیم عیوضی,دکترمحمد جوادهراتی

دانلودPDF کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران از دکتر محمد رحیم عیوضی,دکترمحمد جوادهراتی کتاب …