دانلود رایگان کتاب یوگای پاتانجلی

دانلود رایگان کتاب یوگای پاتانجلی

دانلود رایگان کتاب یوگای پاتانجلی

#یوگای_پاتنجلی #میرچا_الیاده #علی_صادقی‌_شهپر #فراروانشناسی #عرفان #متافیزیک #مراقبه «یوگای پاتنجلی» پیرامون مراقبه در مکاتب عرفانی هند به قلم میرچا الیاده، متخصص عرفان هندی و یوگا است. هدف میرچا الیاده در کتاب یوگای پاتنجلی، معرفی آن بخش از یوگا است که پاتنجلی آن را به‌نام یوگاسوتره در قرن دوم قبل از میلاد تنظیم و تدوین کرده است. او ضمن معرفی یوگای پاتنجلی، به ارتباط آن با مکتب سانکهیا (فصل اول کتاب) و سایر مکاتب و افکار هندی مثل…

حتما ببینید

دانلود رایگان کتاب کنیز ملکه مصر

دانلود رایگان کتاب کنیز ملکه مصر شرمیون»، کنیز مخصوص و محرم اسرار «کلئوپاتر» -ملکه مصر- …