دانلود رایگان کتاب نخستین عشق

دانلود رایگان کتاب نخستین عشق

دانلود رایگان کتاب نخستین عشق

برشی از کتاب نخستین عشق اثر ایوان تورگنیف :نزدیک بود باز پنجره را بکوبم .می خواستم همان لحظه به گاگین بگویم که:من خواستار ازدواج با خواهر شما هستم .اما خواستگاری ، آن هم در چنان وضعی !به خود گفتم :فردا ، فردا آدم خوشبختی خواهم بود .فردا خوشبخت خواهم بود !برای سعادت فردایی وجود ندارد ،دیروز هم وجود ندارد ،سعادت دیروز را به یاد ندارد و در اندیشه ی فردا هم نیست ،سعادت امروز را می شناسد و بس…آن هم نه یکروزبلکه تنها یک دم رافردا وقتی به خانه آسیا…

حتما ببینید

دانلود رایگان کتاب کنیز ملکه مصر

دانلود رایگان کتاب کنیز ملکه مصر شرمیون»، کنیز مخصوص و محرم اسرار «کلئوپاتر» -ملکه مصر- …