دانلود رایگان کتاب دیانت زرتشتی پروفسور کای بار ، پروفسور آسموسن و دکتر مری بویس با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب دیانت زرتشتی پروفسور کای بار ، پروفسور آسموسن و دکتر مری بویس با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب دیانت زرتشتی پروفسور کای بار ، پروفسور آسموسن و دکتر مری بویس با فرمت pdf

معرفی کتاب:(دیانت زرتشتی)
(دیانت زرتشتی)كتاب حاضر مشتمل است بر ترجمه‌ی سه نوشتار در شناسایی دیانت زرتشتی كه به قلم سه بدن از محققان ادیان و زبان‌های كهن ایرانی نوشته شده است: دیانت زرتشتی از پروفسور كای بار (ایران‌شناس نامدار دانماركی و کارآزموده در زبان‌ها و لهجه‌های هند و اروپایی)، اصول عقاید و اعتقادات دیانت زرتشتی از پروفسور ج . پ . آسموسن (استاد كرسی مطالعات ایرانی دانشگاه كپنهاك) و دیانت زرتشتی در دوران متاخر ااز دكترر مزری…

حتما ببینید

دانلود رایگان کتاب نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی با فرمت pdf …