دانلود رایگان کتاب تراژدی مردم انقلاب روسیه 1891-1924 با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تراژدی مردم  انقلاب روسیه 1891-1924 با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تراژدی مردم انقلاب روسیه 1891-1924 با فرمت pdf

معرفی کتاب:(تراژدی مردم انقلاب روسیه 1891-1924)
(تراژدی مردم انقلاب روسیه 1891-1924)مجموعه ی دو جلدی «تراژدی مردم» گفتار اورلاندو فایجس؛ آموزگار تاریخ دانشگاه کمبریج، از دگرگونی ها داخلی روسیه در فاصله ی سالهای 1891 تا 1924 است. به عقیده فایجس انقلاب روسیه دستکم از نظر تاثیراتش بر دنیای پیرامونی، احد از بزرگترین رویدادها تاریخ دانشمند به احصاییه می آید.(تراژدی مردم انقلاب روسیه 1891-1924) اتساع و عمق این تاثیرگذاری تا حدود دو دهه قبل نیز نگریستن و…

حتما ببینید

دانلود رایگان کتاب نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی با فرمت pdf …