دانلود رایگان کتاب انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن جان ال. اسپوزیتو با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن جان ال. اسپوزیتو با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن جان ال. اسپوزیتو با فرمت pdf

معرفی کتاب:(انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن)
(انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن)پیروزی انقلاب ایران چه در تو و چه خارج از کشور، ناظران را با پدیده‌ای پسین در صحنه سیاست جهانی روبه‌رو ساخت. این پدیده بنا به ماهیت، اهداف و سرنوشت خویش در هیچ‌یک از معیارهای سیاسی عالم نمی‌گنجد. ازاین‌رو شناخت عمیق و همه‌جانبه از ابعاد وجودی، ایدئولوژی، انعکاس دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ویژگی‌های رهبری و شیوه‌های مبارزاتی در آن،…

حتما ببینید

دانلود رایگان کتاب نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی با فرمت pdf …