دانلود رایگان دوره پسر جذاب(شیوه های عملی برای جذاب شدن پسرها )

دانلود رایگان دوره پسر جذاب(شیوه های عملی برای جذاب  شدن پسرها )

دانلود رایگان دوره پسر جذاب(شیوه های عملی برای جذاب شدن پسرها )

دوره پسر جذاب جلسه اول: مبانی و اصول جذب زنان (دو ساعت) جلسه دوم و سوم: اشتباهات (دو ساعت + دوساعت) جلسه چ چهارم: اعتماد به نفس (دو ساعت، ) جلسه پنجم: مردگونگی (سه ساعت، ) جلسه ششم: بلوغ و شوخ طبعی (دو ساعت، )…

حتما ببینید

دانلود رایگان کتاب قدرت مثبت اندیشی نورمن وینسنت پیل

دانلود رایگان کتاب قدرت مثبت اندیشی نورمن وینسنت پیل #کتاب_کمیاب #قدرت_مثبت_اندیشی #نورمن_وینسنت_پیل #اسماعیل_حسینی #روانشناسی #خودشناسی …