خانواده و نظریه های آسیب شناسی خانواده، طلاق و تئوری ها و رویکرد های نظری روانشناسی طلاق

خانواده و نظریه های آسیب شناسی خانواده، طلاق و تئوری ها و رویکرد های نظری روانشناسی طلاق

این فایل ورد فصل دوم و مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد طلاق و روانشناسی طلاق است. 

قسمتی ازمتن:

اولین ، اساسی ترین و تاثیرگذارترین عنصر سازنده جامعه بشری خانواده است ، به تعبیر جامعه شناسانکوچکترین واحد و اولین نهاد اجتماعی ، که به جهت اجتماعی بودن ذاتی انسان اجتناب ناپذیر ترین شکل حیات انسانیاست . خانواده در زمانها و مکانهای مختلف شکل  و ساختارهای متعددی داشته ، لذا برای  خانواده تعاریف متعددی وجود دارد از خویشاوندان تنی تا افرادی که باهم ارتباط عاطفی و روانی دارند ، یا افرادی که باهم در یک  منزل و محله زندگی می کنند. اداره سرشماری ایالات متحده خانواده را بصورت گروهی متشکل از دو یا چند نفر که از طریق تولد ، ازدواج ، و فرزندخواندگی با یکدیگر مرتبط شده اند و در یک منزل باهم زندگی می کنند  تعریف کرده است (گلادینگ ، 1382) . عده ای از متخصصان پا را از این فراتر می گذارند و تعاریفی گسترده و وسیعتری را ذکر نموده اند مانند دو نفر یا بیشتر که خودشان را به عنوان خانواده لحاظ می کنند و بعنوان یک سیستم مرتبط و ضرورتا وابسته در نظر می گیرند که حتی اگر جدا از هم نیز زندگی نمایند خود را بعنوان یک عضو خانواده در نظر می گیرند . همچنین یک خانواده می تواند بوسیله یک پیوند فرهنگی ، تاریخی ، زیست شناختی  و معنوی نیز تعریف شود (میکل، 2005 ). دانستن تغییرات عمیقی که در مفهوم ازدواج و خانواده روی داده برای درک طلاق مهم است .تعریف خانواده در حول زمان تغییر کرده است بنا به تعریفی که در سال 1934 ارائه شد خانواده رابطه ای است میان والدین و فرزندان که برای مدت نامعلومی ادامه دارد (نیکف و آگبورن ، 1934 ، ص 6)

در سال 1971 خانواده چنین تعریف شد: گروهی از افراد که با پیوند ازدواج، همخون یا رضاعیبهم پیوسته اند و با یکدیگر در نقش های احترام آیند زن وشوهر ، پدر ومادر ، پسر ودختر برادر وخواهر تعامل داشته وهر یک فرهنگی مشترکی را خلق وحفظ می کند)رارکس ولوکو توباس 1971 ص 7 )

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                                    

2-1- خانواده 6

2-2- ازدواج- 8

2-3- نظریه های آسیب شناسی خانواده 9

2-4- .مشکلات رابطه و ناسازگاری- 13

2-5- تعارض زوج ها 15

2-6- فرایندهای مولد تعارض— 17

2-6-1- فقدان گفتگو- 17

2-6-2- فقدان رهبری مؤثر وتصمیم گیری- 18

2-6-3- تعارض های ارزشی- 18

2-6-4- عقاید متفاوت درباره نقش های جنسیتی- 18

2-6-5- زایندگی اندک– 19

2-6-6- تغییرات و انتقالات– 19

2-6-7- مسایل حل نشده گذشته- 19

2-7- رویکردهای حل تعارض— 19

2-8- سبک های حل تعارض— 21

2-8-1- سبک رقابتی- 22

2-8-2- سبک مشارکتی- 22

2-8-3- سبک توافقی- 23

2-8-4- سبک اجتنابی- 23

2-8-5- سبک انعطاف پذیر- 24

2-9- تکنیک حل تعارض— 24

2-10- طلاق- 26

2-11- تعریف طلاق- 29

2-12- تئوری های طلاق- 29

2-12-1- نظریه کارکردگرایی- 29

2-12-2- نظریه همسان همسری- 30

2-12-3- نظریه شبکه- 31

2-12-4- نظریه مبادله اجتماعی- 32

2-13- رویکرد های نظری روانشناسی  طلاق- 33

2-13-1- نظریه سیستمی خانواده 33

2-13-2- خطر وتاب آوری- 33

2-13-3- نظریه دلبستگی- 35

2-14- عوامل موثر بر طلاق- 38

2-14-1- تفاوت فردی و فرهنگی- 38

2-14-2- مشکلات شدید شخصیتی روانی- 38

2-14-3- عدم بلوغ عاطفی و فکری- 39

2-14-4- مشکلات اقتصادی- 40

2-14-5- اعتیاد 40

2-14-6- خیانت– 40

2-14-7- دخالت اطرافیان- 41

2-14-8- عدم مهارتهای ارتباطی- 42

2-15- طلاق در دیگر ادیان- 44

2-16- جمع بندی چارچوب نظری و ادبیات تحقیق- 45

2-17- پیشینه تحقیق- 46

2-17-1- تحقیقات خارجی- 46

2-17-2- تحقیقات داخلی- 52

منابع- 71

منابع فارسی- 71

منابع خارجی- 73

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …