تقویم نجومی سال1400

تقویم نجومی سال1400

تقویم نجومی سال1400

دانلود تقویم نجومی سال1400
تقویم ازدواج، زناشویی، تقویم قمر در عقرب، جفت شدن دو ستاره روزهای قمر در عقرب سال 1400
تقویم نجومی 1400 چیست و به چه دردی می خورد:
تقوم نجومی با طالع بینی اسلامی برای شما مشخص می کند که کدام روزها برای کدام کارها خوش یمن (سعد) است و کدام روزها برای کدام کارها بد یمن (نحس) است سعد و نحس بودن ایام در قرآن هم آمده و از قدیم الایام هم زمان قمر در عقرب معروف است.
  با تقویم نجومی 1400 می توانید برای کارهایتان روزهای خوش یمن و…

حتما ببینید

عهد عتیق و عهد جدید

عهد عتیق و عهد جدید   عهد عتیق یا عهد قدیم یا تنخ کتاب مقدس …