تحلیل سیستم هیدرولیك و حركت لودر

تحلیل سیستم هیدرولیك و حركت لودر

تحلیل سیستم هیدرولیك و حركت لودر

لودر یك وسیله براي بارگیري مواد معدني و غیره مي باشد. در مواردي از قبیل كارخانجات سیمان، معادن سنگ، شن و پالایشگاه ها و معادن گوگرد كارایي زیادی دارد. در این ماشین سیستم هیدرولیك اهمیت بسیاري داشته بطوریکه اكثر حركات آن در جهات مختلف توسط سیستم هاي هیدرولیكي کنترل می شود. در ادامه به تشریح آنها پرداخته شده است:

مدار فرمان (كمرشكن لودر)
سیستم کنترل كردن بیل (باکت)
سیستم هیدرولیك دكل (لیفت)
مدار هیدورلیك ترمزها
سیستم تعویض دنده هاي داخل…

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه مکانیک

قالب پاورپوینت پایان نامه مکانیک قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …