تحقیق نکات اخلاقی سوره مومنون

تحقیق نکات اخلاقی سوره مومنون


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، نکات اخلاقی سوره مومنون ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :   1-ازدواج: یکی ازحوائج اولیه انسان احتیاج هر یک از دو جنس نروماده به جنس مخالف است.به اینکه با او درامیزدوعمل جنسی با او انجام دهد هر چند که صانع بشر احساس این احتیاج را دربشربرای بقائ نسل قرارداده وطرفین را مجهزبه غریزه شهوت کرده تا ازمیانه این دو سنگ ارد خود را بگیرد.   از–دواج سنتی است طبیعی که از اغاز ÷یدایش بشر تا کنون در مجتمعات بشری دائربوده وهیچ مزاحمی به غیراز زنا سد راه ان و مزاحم ان نبوده است اری تنها مزاحم ازدواج زنااست که نمی گذارد خانواده ی تشکیل شود. **************2- مرگ:مرگ از مراحلی است که در مسیرتقدیر بطور وجوب وحتم باید باشد وهمه باید ان را طی کنندوهمانطور که قبلا گذشت یکی ازحقایق است همچنانکهفرمود:هرکس چشنده مرگ است وما شمارابا خیروشر می ازمائیم (35) ******************   3- دعوت به سوی خدا وترک پرستش الهه غیر خداست:چون وثنی ها غیر خدا وملائکه وجنو ومقدسین را می ÷رستیدندوبرای انها دعوی الوهیت می کردند یعنی انها را معبودی می دانستند نه خدارا ****** …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …