تحقیق قيام حضرت مهدي

تحقیق قيام حضرت مهدي


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، قيام حضرت مهدي، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : قیام امام (عج)مضمون روایات درباره روز قیام حضرت مهدی (عج) گوناگون است در برخی ، از نوروز به عنوان روز قیام ، یاد شده است، لیکن برخی احادیث دیگر روز عاشورا را روز قیام ذکر کرده است . در تعدادی از روایات روز شنبه ، ودر تعدادی دیگر ، جمعه روز قیام تعیین شده است . در همزمانی نوروز ، با عاشورا اشکالی به نظر نمی رسد، زیرا نوروز بر طبق سال شمسی و عاشورا بر اساس سال قمری محاسبه می شوند، از این رو یکی شدن این دو روز امکان پذیر است .همچنین همزمانی این دوروز باا جمعه یا شنبه نیز ممکن است . آنچه مشکل پدید می اورد و متعارض به نظر می رسد ، ذکر دو روز از هفته به عنوان روز قیام است .ولی می توان این دسته از روایات را نیز توجیه کرد ، زیرا اگر سند این روایات صحیح باشد ، در این صورت احادیثی که جمعه را روز قیام می داند ، بر استقرار و تثبیت نظام الهی و نابودی مخالفان تفسیر نمایم .البته باید توجه داشت ، روایاتی که شنبه را روز قیام می داند از نظر سند مورد تامل است ، ولی روایاتی که جمعه را ذکر کرده است ، از این نظر ایرادی ندارد .. …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …