تحقیق فضائل اخلاقي مديران از نگاه اسلامی

تحقیق فضائل اخلاقي مديران از نگاه اسلامی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، فضائل اخلاقي مديران از نگاه اسلامی، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : مديران دولتي قرن بيست و يکم با يک شبکه جهــــــاني و جديد مواجه هستند. در جستار زير سعي شده است تا با مروري بر فضايل اخلاق جهاني و نيز بيان مشکلات اخلاقي دنياي مدرن، فرصت ها و راه حل هاي مناسبي فراروي مديران بخش دولتي در بدو ورود با اين حوزه جديد و بديع قرار گيرد.به عقيده مارک تواين خوب بودن و پرهيزگار بودن امري است بسيار شريف و بزرگ ولي آموختن آن به ديگران بسي شريف تر و بزرگتر است. شايد در دهه 1990 کلمات «تواين» درخصوص فضايل اخلاقي و نيز آموزش اين فضايل اخلاقي در بخش دولتي را براي مديراني که آموزش مي ديدند کمتر به واقعيت نزديک مي دانستند، حتي عده اي نيز معتقد بودند که دانشجويان در اين رشته (بخش دولتي) با يک نوع خاص از گفتمان فلسفي درگيرند که به آنها اجازه مي دهد که براي رفتارشان سفسطه کنند و احساس مسئوليتي در اين ميان نداشته باشند. اگرچه اين بي ميلي بر روي مشارکت در بحث اخلاقي به نظر مي رسد به خاطر تاکيد بيش از حد بر روي مفهوم مدرنيسم از استدلال و عقل (اعتقاد به جدايي عقل ا …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …