تحقیق فرهنگ عاشورا و انقلاب

تحقیق فرهنگ عاشورا و انقلاب


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، فرهنگ عاشورا و انقلاب، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : در مقام تحليل انقلاب اسلامى ايران، يك رويكرد، آن را ملهَم از نهضت حسينى و مكتب عاشورايى مى‏داند و در همين بستر با بررسى عوامل اصلى محدثه انقلاب، آنها را عوامل مبقيه انقلاب نيز دانسته، بر حفظ و استمرارآنها پاى مى‏فشارد. نويسنده در اين مقاله با مفروض گرفتن تأثير پذيرى انقلاب اسلامى ايران از نهضت امام حسين(ع) به دنبال نشان دادن نوع تأثيرگذارى عاشورا بر انقلاب اسلامى و تداوم آن است و در اين راستا عناصر رهبرى، مكتب و ملت را در هر دو حركت با معرفى شخصيت رهبران جبهه‏هاى حق و باطل به بحث مى‏گذارد.مقاله حاضر مى‏كوشد، به اين سؤالات پاسخ دهد: 1. آيا عاشورا بر انقلاب اسلامى تأثير گذاشته است؟ 2. اگر عاشورا بر انقلاب اسلامى تأثير داشته در چه زمينه‏ها و به چه صورتى بوده است؟ 3. آيا عاشورا، همان‏گونه كه در پيدايش و پيروزى انقلاب اسلامى تأثير گذاشت، قادر است بر تداوم آن نيز تأثير بگذارد؟ نيل به اين‏مقصود و هدف، چگونه و از طريق پيمودن چه راه‏هايى امكان‏مى‏يابد؟ مقدمهاگر چه …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …