تحقیق زندگی امام محمد باقر

تحقیق زندگی امام محمد باقر


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، زندگی امام محمد باقر، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : مقدمهشناخت و معرفت چهارده معصوم امري واجب و ضروري است و هيچ عذر و بهانه اي در ترك اين امر پذيرفته نيست و هركس كه بدون معرفت و شناخت امام از دنيا برود مرگ او همانند مرگ زمان جاهليت و مرگ گمراهان و كافران و منافقان مي باشد هدف از گردآوري اين مجموعه داستان هايي كه در اين كتاب آمده است و به سري اين كتاب ها خواهد آمد اين است كه تا ملودي هرچند ناچيز نسبت به مقام والا و عظيم اهل بيت آشنا شويم و ديگران را نيز آشنا كنيم و فرياد بر آوريم كه اين مسلمانان اي شيعيان! امام خود را بشناسيد و بيش از اين در ظلمت بي معرفتي نسبت به مقامات اهل بيت (ع) نمايند …   فصل اول : اجمالي از ولادت تا رحلتزانوي ادب در پيشگاه شكافنده علومآينده انديشه در كلام امام باقر عليه السلامجلوه هاي از معارف باقر العلوم عليه السلامامام باقر(ع) شكافنده علوم و گشاينده درهاي دانش   فصل دومزندگي علمي امام باقر(ع) زندگي سياسي امامزندگي اجتماعي فصل سومحكمتها و درسهايي از امام باقر عليه السلام   مقدمهارزش والاي عقلجايگاه بلند دانشعل …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …