تحقیق راهكار هاي مناسب براي مقابله با تهاجم فرهنگي

تحقیق راهكار هاي مناسب براي مقابله با تهاجم فرهنگي


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، راهكار هاي مناسب براي مقابله با تهاجم فرهنگي، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : مقدمه:مجموعه ئ دستاوردهاي مادي و معنوي بشر در طول تاريخ را فرهنگ مي نامند. تبادل فرهنگي ملت ها نيز كه در طول تاريخ در بستري طبيعي ادامه داشته براي تازه ماندن معرف و حيات فرهنگ بشر، امري ضروري است و جامعه انساني را در مسير سعادت واقعي پيش مي برد.اما آنچه امروزه مشكل ساز شده، تهاجم فرهنگي يا غلبه يك فرهنگ بر ساير فرهنگ هاست كه نمونه ئ بارز آن روند رو به گسترش تسلط فرهنگ غرب بر ساير فرهنگ ها(به ويژه فرهنگ اسلامي) در يكصد سال اخير است. تفاوت عمده ئ تهاجم فرهنگي با تبادل فرهنگي در اين است كه در تهاجم براي فرهنگ مورد هجوم امكان انتخاب وجود ندارد.جلوه هاي تهاجم فرهنگي را مي توان به دو دسته ئ بيروني همچون:تلاش براي دين زايي، ايجاد روحيه خودباختگي فرهنگي، ترويج افكار و انديشه هاي غربي و… و دروني، همچون:عقب ماندگي علمي و صنعتي، فقر اقتصادي، غفلت كارگزاران فرهنگي و… تقسيم كرد… مــشــخــصـاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت Word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت. …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …