تحقیق حجاب مصونيّت يا محدوديّت

تحقیق حجاب مصونيّت يا محدوديّت


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، حجاب مصونيّت يا محدوديّت، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : تاريخچه حجابدر ايران باستان و در ميان قوم يهود و احتمالاً در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در قانون اسلام آمده سخت تر بوده است امّا در جاهليت عرب حجاب وجود نداشته است و به وسيله ي اسلام در عرب پيدا شده است.آن اندازه حجاب در يهوديان رواج داشته است كه به نقل از ويل دورانت در صفحه ي 30 جلد 12 «تاريخ تمدن» راجع به قوم يهود و قانون تلمود مي نويسد:«اگر زني به نقض قانون يهود مي پرداخت چنان كه مثلاً بي آن كه چيزي بر سر داشت به ميان مردم مي رفت و يا در ملأ عام نخ مي رشت يا با هر سِنخي از مردان درد دل مي كرد يا صدايش آن قدر بلند بود كه چون در خانه اش تكلّم مي نمود همسايگانش مي توانستند سخنان او را بشنوند در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهريه او را طلاق دهد.»اين حجاب از حجاب اسلامي بسيار مشكل تر و سخت تر است.- حجاب در ايران باستان، هند و قوم يهوددر جلد اول «تاريخ تمدن» صفحه ي 552 راجع به ايرانيان قديم مي گويد:«در زمان زردشت زنان منزلتي عالي داشتند، با كمال آزادي …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …