تحقیق تحریم­ و حق سلامتی در حقوق بین الملل

تحقیق تحریم­ و حق سلامتی در حقوق بین الملل

توضیحات:

دانلود تحقیق با موضوع تحریم­ و حق سلامتی در حقوق بین الملل،
در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

بخشی از متن:

گفتاراول:واژه¬شناسی
تحریم اقتصادی را می توان تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک کشور یا چند کشور به منظور ایجاد تغییر در سیاست های کشور مورد هدف تحریم و یا دست کم بازگو کننده ی نظریات کشور تعریف نمود. به عبارت دیگر تحریم کننده در مقابل تحریم شونده  اقتصادی از اقدام سلبی در قطع و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر بر می خیزد. در واقع امروزه از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف سیاست خارجی از سوی کشورهای دیگر می توان یاد نمود. هدف کشور تحریم کننده تحریف روابط اقتصادی کشور تحریم شونده از طریق کاهش سطح تجارت بی نالمللی آن کشورمی باشد
در حال حاضر کشورهایی که در عرصه ی بین الملل از ثبات هژموتیک برخوردار می باشند و عمدتاً کشورهای غربی را شامل می شوند از تحریم های اقتصادی در جهت نایل آمدن به اغراض سیاسی خویش سود می جویند. این کشورها با مدد از قدرت اقتصادی و کنترلی که در عرصه ی اقتصاد بین الملل دارند با تهدید به تضعیف یا در معرض تضعیف قرار دادن اقتصاد کشور مورد هدف تحریم سعی بر تسلط سیاسی بر دیگر کشورها می باشند. از همین روست که به تعبیر برخی تحلیل گران غربی دولت های غربی از تحریم های اقتصادی به مثابه ی ابزاری که دندان دیپلماسی را در مواجه با کشورهای متخاصم تیز می¬کند یاد می کنند.  
عبارت از امتناعی نظام یافته در برقراری ( Sanction ) در مجموع در تعریفی جامع تر، تحریم  روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا مجموعه ای از دولت ها جهت تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول است. با این وجود چهره تحریم بیشتر در روابط اقتصاد بین الملل آشکا ر می گردد؛ آنجا که کالاها و خدمات یک دولت خاص بایکوت می شود.  پیشینه ی تحریم به در انزوا قرار گرفتن اقتصادی- اجتماعی یک ملاک انگلیسی در ایرلند از سوی مجمع زمین ایرلند به خاطر رفتار ظالمانه آن مالک بر می گردد که این اصطلاح از حقو ق روابط کار به صفحه ی بین الملل و آرام آرام به حقوق بین المللی عمومی تسری می یابد. تحریم های اقتصادی بسته به دایره ی تحریمی کشورها علیه یکدیگر و یا نوع گروه های تحریم کننده قابل تقسیم بندی می باشد. تحریم های اقتصادی را می توان به تحریم اولیه و تحریم ثانوی ه تقسیم نمود. در تحریم ثانویه این دایره گسترده می گردد تا حدی که کشور تحریم کننده اقدام به تحریم روابط اقتصادی با کشورهایی می کند که با کشور مورد هدف تحریم اقتصادی روابط بر قرار می گردانند. البته گاه این نوع تحریم همراه با تعیین مجازات بر شرکت ها و کشورهای ی می گردد که به برقراری ارتباط اقتصادی با کشور مورد هدف تحریم اقدام می کنند، منجر می شود. قانون داماتو به عنوان تحریم آمریکا علیه شرکت ها و کشورهایی که بیش از 40 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنند، نمونه ای از این دست می باشد. از سوی دیگر گاه تحریم ها از جانب شرکت ها و گروه های مردمی و خصوصی علیه یک کشور می شود چون تحریم مردم هند علیه استعمار انگلیس یا تحریم بازرگانان چینی علیه اشغالگران ژاپنی و یا گاه تحریم های اقتصادی از منظر دیگر تحریم های : اقدامی ملی از سوی یک دولت و یا دولت ها می باشد  اقتصادی را می توان به تحریم های یک جانبه و یا چند جانبه ی کشورها و یا تحریم های اقتصادی شورای امنیت علیه کشورها تجزیه نمود . در حال حاضر تحریم های اقتصادی عمدتاً اقدامی یک جانبه از سوی آمریکا و یا اتحادیه اروپا و یا تحریم های جمعی توسط سازمان ملل را شامل می گردد.
و . . . . .

 

 

فهرست مطالب:

مبحث اول- بررسی مفهوم تحریم
گفتاراول:واژه¬شناسی
گفتار دوم:مبنای حقوق بشری تحریم‌های شورای امنیت

مبحث دوم:تحریم و حقوق بشر
گفتار اول: اسناد و نهادهای حقوق بشر و تحریم
گفتار دوم:اصول حقوق بشر دوستانه

گفتار سوم:تأثیر تحریم بر شهروندان

گفتار چهارم: نظرات نهادهای حقوق بشری (تحلیل موردی تحریم عراق)

مبحث دوم:حق بر سلامتی در حقوق بین الملل

گفتار اول: حق بر سلامتی و حقوق بشر
بنداول:ارتباط حق سلامتی با حقوق بشر
بند دوم:مفهوم و قلمرو حقوق بشری حق بر سلامتی

گفتار دوم: جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین المللی حقوق بشر

بند اول: ماده 55 منشور سازمان ملل متحد

بند دوم: ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند سوم: ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بند چهارم: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

و . . . .

رفرنس درون متنی دارد

منابع دارد

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه حقوق

قالب پاورپوینت پایان نامه حقوق قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …