تحقیق تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت

تحقیق تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت

توضیحات:

دانلود تحقیق با موضوع تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت،
در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

بخشی از متن:

تامین خواسته به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق خواهان در حقیقت تنها خواسته رادر امنیت قرار می دهد تا از معرض تضییع و تفریط طبیعی و غیر طبیعی در امان باشد نه آنکه مال موضوع  تامین  با صدور این قرار در اختیار وی قرار گیرد و یا حکم مالکیت به نفع وی صادر شود ،چنانکه گاهی مال موضوع تامین در اختیار وی قرار نمی گیرد و تنها با صدور این قرار، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع می باشد که نمونه بارز آن اموال غیر منقول می باشد البته چنانکه خواهیم گفت ارزش مالی داشتن نیز مد نظر نمی باشد بلکه صرفا قابلیت بازداشت بودن مطرح می باشد و مثال خوبی که دکتر شمس مطرح کرده مانند یک قطعه عکس خانوادگی و هر چیزی که در نظر طرفین دارای ارزش نوعی باشد و البته باید معقول هم باشد ، اموال مثلی، مانند یک عدد خودکار که ارزش بازداشت نخواهد داشت.

فصل اول : مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه
تأمین در لغت به معنی امنیت بخشیدن، اطمینان دادن، امن کردن و آرام کردن استعمال شده است و خواسته به معنی تقاضا، دستور ، مقصود آمده است.
تأمین در اصطلاح حقوقدانان معنای مختلفی دارد :
الف- تضمین ارائه مال یا تعهد به عنوان ضمانت
ب- حفظ ادله و مستندات که آن را تأمین دلیل می گویند.
ج- اقدامات احتیاطی به منظور دسترسی به متهم با حضور به موقع وی به منظور جلوگیری از فرار و … که آن را تأمین کیفری می گویند.
اما هیچ یک از این معانی مورد نظر ما نیست، آنچه در این نوشتار مورد نظر ما می باشد توقیف اموال یا توقیف خواسته دعوا به منظور جلوگیری از نقل و انتقال و جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته تا رسیدن به اجرای کامل حکم قطعی می باشد.
و . ..

 

 

فهرست مطالب:

موضوع شناسی تأمین خواسته

 مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه

مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت
وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت
وجوه افتراق تأمین خواسته و دستور موقت

شرایط صدور قرار تأمین خواسته

موارد صدور قرار تأمین خواسته

صدور قرار بدون سپردن تأمین

در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته

اسناد تجاری واخواست شده

, . . . 

رفرنس درون متنی دارد

منابع دارد

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه علوم اجتماعی

قالب پاورپوینت پایان نامه علوم اجتماعی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، …