تحقیق بهشت و حوريان بهشتي

تحقیق بهشت و حوريان بهشتي


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بهشت و حوريان بهشتي، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :   اعتقاد به بهشت و دوزخ علامه مجلسي (رحمه الله عليه) در مورد اعتقاد به بهشت و دوزخ مي‌نويسد: «اعتقاد به معاد جسماني از ضروريات دين اسلام است و منكر آن كافر و مخلد در جهنم مي‌باشد و حشر جسماني آن است كه حق تعالي اجزاي بدنهاي مكلفين را بعد از مردن، در قيامت جمع مي‌كند و ارواح ايشان بعد از جدايي از بدنها، باقي مي‌ماند و در قيامت ايشان را به جزاي عقايد و اعمال نيك و بد ايشان مي‌رساند و اكثر آيات كريمة قرآن صريح اين معاني صريح هستند و قابل تأويل نيستند. و آنچه در آيات و اخبار متواتره از احوال قيامت، مثل حساب و ميزان و صراط و حوض و كوثر و شفاعت و دادن نامه‌هاي اعمال به دست راست و چپ، و برطرف شدن نور كواكب و ريختن آنها از آسمان، و شق شدن و پيچيدن آسمانها، به همة اينها اعتقاد بايد كرد. و ايضاً اعتقاد به بهشت و دوزخ جسماني واجب است و از ضروريات دين اسلام است و انكار آنها يا تأويل كردن به بهشت و دوزخ روحاني كفر است و كسي از فرق مسلمانان انكار اين امور نكرده است مگر قليلي …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …