تحقیق بررسی انواع سدها از نظر کاربرد و ساختار

تحقیق بررسی انواع سدها از نظر کاربرد و ساختار


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، انواع سدها از نظر کاربرد و ساختار ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : هر مانعي كه در مسير جريان آب قرار گيرد و باعث شود تا ارتفاع آب در بالادست آن افزايش يافته، مقداري آب ذخيره گردد، سد ناميده مي شود و به عبارتي ديگر «سد» عبارتست از سازه اي كه در عرض رودخانه جهت ذخيره و افزايش ارتفاع آب ساخته مي شود. 2 – هدف از ساخت سد در يك تقسيم بندي هدف از ساخت سد را يك يا چند مورد از موارد زير تشكيل مي دهد.الف – كشاورزي (تامين آب مورد نياز كشاورزي، احياء اراضي موات و نميه موات) ب – تامين آب شرب و بهداشتي ج – مصارف صنعتي و رفع نيازهاي جريان مربوط د – كنترل سيلاب و تنظيم جريان رودخانه ها و سيلاب ها ك – نيروگاه هاي برق آبي ل – افزايش ارتفاع جهت انحراف آب م – كشتيراني و حمل و نقل و – حفظ محيط زيست حيوانات وحشي 3 – انواع سدها بر اساس نوع مصالح بدنه الف – سدهاي خاكي: كه از خاك ساخته شده اند. ب – سدهاي سنگي (سنگريزه اي): كه مصالح تشكيل دهندة بدنة آن ها، سنگ هاي درست دانه هستند. پ – سده …

حتما ببینید

مرکب سیاه برای نوشتن

مرکب سیاه برای نوشتن فرمول مرکب سیاه برای نوشتن به صورت فایل پی دی اف …