تحقیق اهمیت نماز و عبادت

تحقیق اهمیت نماز و عبادت


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، اهمیت نماز و عبادت، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : موضوع1:چرا عبادت؟فلسفه آفرینش انسان بندگی و عبادت و عبودیت اوست. این صریح کلام الهی در قرآن کریم است که می فرماید:« و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»جن و انس را، خبر برای پرستش و بندگی خود نیافریدم.1. عظمت خدا:برخورد با یک شخصیت عظیم، انسان را به تواضع وا می دارد، دیدار با یک دانشمند بزرگ، آدم را به تکریم و احترام وا می دارد، چون که انسان در برابر عظمت و دانش آن شخصیت و این دانشمند خود را کوچک و کم سواد می بیند. خداوند، مبدأ همه عظمت ها و جلال هاست. شناخت خداوند به عظمت و بزرگی، انسان ناتوان و حقیقی را به کرنش و تعظیم وا می دارد.2. احساس نیاز و وابستگی:انسان، برخوردار از عجز ونیاز و ناتوانی است و خداوند، در اوج بی نیازی و غنای مطلق و سر رشته دار امور انسان هاست. این هم عاملی است، تا انسان در برابر خداوند، «بندگی» کند. 3. سپاس نعمت:توجه به نعمت های بی حساب و فراوانی که از هر سو و در هر زمینه ما را احاطه کرده قوی ترین انگیزه را برای پرستش پروردگار ایجاد می کند. نعمت هایی که حتی …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …