تحقیق انسان کامل و غير کامل

تحقیق انسان کامل و غير کامل


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، انسان کامل و غير کامل، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :   موضوع بحث ما، انسان کامل از ديدگاه اسلام است، انسان کامل يعني انسان نمونه، انسان اعلاء، انسان والا و هر تعبيري که مي خواهيد بکنيد.انسان هم مانند بسياري از چيزهاي ديگر، کامل و غيرکامل بلکه معيوب و سالم دارد انسان معيوب داريم و انسان سالم و باز انسان سالم نيز دو نوع دارد :1- انسان سالم کامل2- انسان سالم غير کاملشناختن انسان کامل يا انسان نمونه از ديدگاه اسلام از آن جهت براي مامسلمانان واجب و لازم است که حکم مدل و الگو و سرمشق را دارد، يعني اگر ما بخواهيم يک مسلمان کامل باشيم (چون اسلام ميخواهد انسان کامل بسازد) وبخواهيم بکمال انساني خودمان برسيم، فقط در تحت تربيت و تعليم اسلامي است که ميتوانيم موفق باشيم.بايد بدانيم که انسان کامل چگونه است؟ و چهره انسان کامل چگونه چهره ايست؟ (يعني چهره روحي و معنوي او) سيماي معنوي انسان کامل چگونه سيمايي است؟ مشخصات انسان کامل چگونه مشخصاتي است؟ و… تا ما جامعه ي خودمان افراد خودمان و خودمان را آنگونه بسازيم و اگر انسان کامل در اسلام را نشناسيم قطعاً نميتوانيم …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …