تحقیق انسان شناسي

تحقیق انسان شناسي


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، انسان شناسي، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : تعريف انسان شناسي :پاسخ به سوالهاي اجتناب ناپذير درباره انسان و استعدادهاي خاص او انسان شناسي ناميده مي شود . اهميت انسان شناسي همه تلاشهاي علمي و عملي انسان براي رسيدن به سعادت است . اگر توجه كنيم كه شناخت سعادت انسان و راه هاي آن در گروي شناخت انسان است نتيجه مي گيريم كه انسان شناسي از اهميت خاصي برخوردار است . از اين رو امام علي ( ع ) انسان شناسي را سودمندترين دانشها فرموده اند .رابطه انسان شناسي با خدا شناسي :هر پديده اي معرف پديد آورنده خويش است و چون انسان از عظمت روحي والايي برخوردار است بهترين معرف پروردگار است از اين رو رسول اكرم ( ص ) مي فرمايد : هر كس خود را بشناسد خدا را مي شناسد . رابطه انسان شناسي با نبوت :انسان شناسي با نبوت از دو جهت ارتباط دارد : 1- اينكه انسان براي رسيدن به سعادت نيازمند هدايت انبياﺀ است . 2- اينكه در ميان انسانها كساني هستند كه به مقام نبوت مي رسند .رابطه انسان شناسي با معاد :اعتقاد به معاد يعني پذيرفتن روح فنا ناپذير در انسان و نفي معاد يعني نفي اين بعد غير مادي پس معاد نف …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …